Kiekendieven

 

 Bruine Kiekendief

 Grauwe Kiekendief

 Blauwe Kiekendief

 

 Bruine Kiekendief

 

 De bruine kiekendief heeft de grootte van een buizerd, maar dan slanker. Vrouwtje is egaal chocolade bruin met een gele pet. Het mannetje is een fractie kleiner met driekleurige vleugels, bruin met grote grijze velden en zwarte punten.
De bruine kiekendief is te vinden in uitgestrekte rietvelden, waar hij een nest op de grond maakt. Ze glijden en zweven boven de rietbedden en trekken de vleugels tot een diepe V-vorm op. De karakteristieke vlucht is al van verre herkenbaar. In het najaar trekken de meeste naar Afrika, maar een deel  overwintert in Zeeuws-Vlaanderen.

 

 

Voor meer informatie over de Bruine Kiekendief, klik hier

 

  

Grauwe Kiekendief

 De grauwe kiekendief is de zeldzaamste van de drie, die in ons land op het randje van uitsterven stond. Dankzij beschermingsmaatregelen door vooral de Werkgroep Grauwe Kiekendief, broedt de soort weer in het noorden van het land en in Flevoland. Grauwe kiekendieven geven de voorkeur aan uitgestrekte koren- en luzernevelden.
Vrouw grauwe kiek is bruin gestreept met een kleine witte stuit. De man is meer egaal grijs met zwarte vleugelpunten. Kenmerkend is de lichtkleurige stuit en de zwarte streep over de vleugels. Grauwe kiekendieven overwinteren in Afrika, bezuiden de Sahara.

 

 Blauwe Kiekendief

 

 De blauwe kiekendief lijkt op de grauwe, maar is een fractie groter. De blauwgrijze man mist de zwarte vleugelstreep en de witte stuit is zowel bij mannetje als vrouwtje groter en daardoor opvallender.
Het aantal broedvogels in Nederland blijft beperkt tot ongeveer vijftig paar. Blauwe kiekendieven broeden nog op de Waddeneilanden in uitgestrekte duinvalleien. ’s Winters overwinteren bij ons vogels uit Noord- en Oost Europa, die op sommige plaatsen in groepjes de nacht doorbrengen. Ze hebben behalve voor duinen dan ook een voorkeur voor heidevlaktes en hoogvenen. ‘Onze’ broedvogels trekken in het najaar niet verder dan Noord-Frankrijk.

 

Voor meer informatie over de Blauwe Kiekendief, klik hier