Kluut

 

  geluid

De vlucht van de Kluut

 

terug naar de pagina Terschellingvogels

 

Een vogel met acht poten, bestaat dat, misschien een speling van de natuur.

Enfin, kijk zelf maar hoe het zit.

Als je op de pijl klikt start de kluut-clip. Als je op het vierkantjer echtsonder klikt krijg je een schermgroot beeld.

Als je op het vierkantje links onder klikt stopt de clip. Vergeet het geluid niet aan te zetten. 


 

De tekst van de clip:

De kluut is een echte specialist. Op de tast voelt hij met z’n opgewipte snavel waar het voedsel zit. Met een maaiende beweging slaat hij zijn snavel door ’t slik op zoek naar kleine priegelbeestjes. Ook de jonge vogels kunnen dat al snel. Deze kluut poetst zich en veegt zelfs eerst netjes z’n voeten voordat hij z’n partner gaat aflossen bij ’t broeden. Kluten broeden in kolonies. Alleen zijn ze niet goed in staat om kraaien, eksters en andere rovers te verjagen. Samen lukt dat veel beter. Jonge kluten moeten al direct voedsel zoeken. Deze puber gaat alleen op stap. Bij dreigend onheil, zoals een donderbui, is ’t wel zo veilig onder moeders vleugels. Hier hebben we dus een kluut met… acht poten! Omdat de kluten zo kwetsbaar zijn staan ze op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Volwassen kluten kunnen heel zenuwachtig worden van vogels zoals de kievit en de bergeend, waar ze eigenlijk helemaal niets van te vrezen hebben. Om te overwinteren gaan kluten niet zo ver. Ze vliegen o.a. naar de Middellandse Zeegebieden en Noordelijk Afrika en komen in het vroege voorjaar alweer terug.

 

 

 

terug naar de pagina Terschellingvogels

 

 doorklikken naar:

Bergeend , Blauwe Kiekendief , Bruine Kiekendief , Eidereend , Gewone Zeehond , Grijze Zeehond , Grutto

Kluut , Lepelaar , Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw , Blauwe Reiger

Grote Stern , Scholekster , Strandlopers , Tureluur , Visdiefje , Wulp