Reiger

 

   geluid

 

 

terug naat Terschellingvogels

De Blauwe Reiger

 

Ook op Terschelling zien we regelmatig reigers. In ons Lake district zien we ze vaak geduldig doodstil langs de waterkant staan.

De Blauwe Reiger varieert in grootte van  90-98 cm. Hij verschilt van andere reigers door groot formaat, grijze bovendelen, witte kop en nek, zwarte band van losse veren vanaf oog en eindigend in een puntige kuif. Onderdelen grijzig wit met wat zwart op borst en flanken. Grote gele snavel, poten bruinachtig; snavel en poten in broedtijd roze. Jonge reigers met egaler grijs verenkleed en geen zwart op de kop. Een reiger staat vaak bewegingloos in water of langs waterkant, met gestrekte of ingetrokken nek. Vliegbeeld met ingetrokken kop en hals (een ronding vormend), lange, brede en ronde vleugels, en uitstekende poten. De Blauwe Reiger laat rauwe, scherpe kreten horen. Geen feest voor het oor.De reiger broedt in hoge bomen, maar zoekt voedsel langs waterkant

 

              

 

Het aantal blauwe reigers fluctueert met de aard van de Hollandse winters: strenge winters kunnen een grote klap toebrengen aan de blauwe reiger-populatie.

Het aantal blauw reigers varieert dan ook tussen ongeveer 8.500 en 12.500 paren.De geschatte wereldpopulatie omvat  710.000–3.600.000 individuen

 

De Reiger: een geduldige visser

 

 

 

terug naar de pagina Terschellingvogels

 

 doorklikken naar:

Bergeend , Bruine Kiekendief , Eidereend , Gewone Zeehond , Grijze Zeehond , Grutto

Kluut , Lepelaar , Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw , Blauwe Reiger

Grote Stern , Scholekster , Strandlopers , Tureluur , Visdiefje , Wulp