Grote Stern

  geluid

Beschrijvende tekst


 

terug naar de pagina Terschellingvogels

 

Een echte zonaanbidder, zo kun je hem wel noemen. Favoriete winterbestemming: Afrika. In het voorjaar komt hij weer naar ons land. Favoriete plek: de Wadden of de Zeeuwse eilanden. Lekker leventje, of toch niet..?

Als je op de pijl klikt start de grote stern-clip. Als je op het vierkantjer echtsonder klikt krijg je een schermgroot beeld. Als je op het vierkantje links onder klikt stopt de clip. Vergeet het geluid niet aan te zetten. 

De Grote stern broedt in Nederland, maar overwintert in Afrika. ’t Is een echte viseter en dat geeft problemen in onze Hollandse winters, want ’s winters is de vis slecht bereikbaar - niet alleen door ’t ijs, maar als het kouder wordt gaat de vis naar dieper water. Hier in Afrika ligt de vis voor ’t opduiken. Met honderden tegelijk komen de grote sterns erop af. In het voorjaar komt de grote stern weer terug naar de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. ’t Is een forse vogel. Hij heeft een zwarte snavel met een gelige punt en een parmantige zwarte kuif. Hij nestelt ’t liefst zo dicht mogelijk bij ’t water, zo kan hij makkelijk aan vis komen. Geen andere vogel nestelt zo hutjemutje op elkaar als de grote stern. De afstand van de nesten wordt bepaald door de snavellengten. In de kolonie is geen sprake van harmonie, maar wel van afstemming. De vogels proberen allemaal tegelijk te broeden om zo samen vijanden te lijf te kunnen gaan. In de 60-er jaren was de grote stern ernstig bedreigd. In de vis zat een grote hoeveelheid DDT, rivieren en ondiepe zeeën waren vergiftigd. Als gevolg daarvan waren er nog maar enkele honderden grote sterns. Maar langzaam maar zeker nemen de aantallen weer toe.

 

 

 

Veldkenmerken. 41 cm. Verschilt van Visdief door grotere formaat, zwarte snavel met gele punt (laatste soms moeilijk te zien), zwarte poten, ondiepere staartvork, duidelijke kuif en veel wittere verenkleed. Rug en bovenvleugels lichtgrijs en, evenals Visdief, donkere buitenste handpennen die een ruit vormen. Heeft in winterkleed, vaak al vanaf de nazomer, wit voorhoofd. In vlucht lijkt het alsof vleugels precies in midden van lichaam staan (staan bij Visdief verder naar voren.) Juveniel heeft bruin gebandeerde bovendelen, donkere kopkap, vrijwel geen kuif en kortere snavel dan adult zonder gele punt. Lijkt op Lachstern maar slanker en met sierlijker vlucht, langere dunne snavel, puntige vleugels (ronder bij Lachstern), witte stuit en staart (bij Lachstern grijs), ander patroon op handpennen (Lachstern heeft donkere rand langs handpennen) en ander geluid. Broedt vaak nabij Kokmeeuwenkolonies.

 

 

terug naar de pagina Terschellingvogel

 

 doorklikken naar:

Bergeend , Bruine Kiekendief , Eidereend , Gewone Zeehond , Grijze Zeehond , Grutto

Kluut , Lepelaar , Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw , Blauwe Reiger

Grote Stern , Scholekster , Strandlopers , Tureluur , Visdiefje , Wulp