Vogels op Terschelling

"Je hoeft geen ornitoloog te zijn om van de vogels om ons heen te genieten"

  

 

 

Terug naar TerschellingVandaag

 

Terschelling is met name bekend om zijn steltlopers als Grutto, Kluut Wulp en Lepelaar, om zijn weidevogels als kieviten scholeksteren diverse ganzensoorten en om zijn zeevogels als eenden meeuwen en strentjes,  maar ook om zijn kiekendieven en fazanten. Duizenden vogels bivakkeren voor een aantal weken of maanden op het eiland. Sommigen broeden op Terschelling, anderen zijn alleen maar doortrekkers of overwinteren op het eiland.

Fiets eens over de waddendijk en je hoort boven alles uit het specifieke geluid van de de grutto, de wulp en van de scholekster. Hier krijg ik altijd weer dat echte Terschelling gevoel.

Het leek ons leuk om op een aantal van deze op Terschelling veel voorkomede  vogels wat dieper in te gaan. Aan de hand van beschrijvingen, foto's, tekeningen, geluid of af en toe een videoclip brengen wij deze vogels in het zicht.

Op bijna elke pagina van een specifieke vogel is een hyperlink gemaakt naar de website van IVN Vechtplassengebied, die naast veel informatie ook het geluid van de vogels laten horen. Ook is er af en toe een YouTube video te zien. De collectie zal gestaag uitgebreid worden. Deskundig advies wordt zeer op prijs gesteld.

Als je klikt op de blauwe link dat kom je meer van de betreffende vogel te weten.

 

Al vast een voorproefje van de Wulp, Kievit en Grutto?  klik hier

 

Bergeend

Blauwe Kiekendief

Bruine Kiekendief

Eidereend

Gewone Zeehond, legt ook geen eieren

Grijze Zeehond, een vreemde "eend" in de bijt

Grutto

Kievit

Kluut

Lepelaar

Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw

Blauwe Reiger

Grote Stern

Scholekster

Strandlopers, de Drieteenstrandloper, de Bontestrandloper en de Kanoet

Tureluur

Visdiefje, het sterntje dat we het meest zien

Wulp

 

Als de vogelnaam blauw is kun je hierop klikken en dan krijg je meer informatie over deze vogel.

 

Aalscholver

 

Bergeend

 

 

Blauwe Kiekendief

 

Bruine Kiekendief


  

Eidereend

 

Gewone Zeehond

 

  Grijze zeehond

 

Grutto

 

 

Kievit

 


De vlucht van de Kluut

 

Lepelaar met Scholekster

 

  Blauwe Reiger

 

Rotgans

 

 

Scholekster

 

 

Grote Stern

  

Bonte Strandloper

 

Drieteen Strandloper

 

 Kanoet Strandloper

 

Tureluur op zijn paal

 

voor de afwisseling een prachtig vlindertje

 

 

Zilveren maan

 

 Visdiefjes

 

Wulp

 

Jonge Zilvermeeuw

 

 

Terug naar TerschellingVandaag