Het beeldje van Victor Westhoff

 

 

 Uitkijkend over de Badhuiskuil staat sinds 2005 een  beeldje van professor Victor Westhoff, invloedrijk bioloog

 

die veel onderzoekwerk op Terschelling heeft uitgevoerd.

     

 

terug naar West a/Zee verhalen

 

Victor Westhoff

Prof. Dr. Victor Westhoff, geboren in 1916, was een van de meest invloedrijkste natuuronderzoekers en -beschermers in Nederland. Hij was er van overtuigd dat variatie en rijkdom in de natuur gedeeltelijk afhankelijk is van menselijk beheer. Veel van zijn onderzoek voerde hij uit op Terschelling. De Boschplaat werd bezocht, maar ook verschillende natte en droge duinen.

Een van deze natte duinen was de Badhuiskuil, bij West aan Zee. Hier werden zijn ideeën over menselijk beheer toegepast. In de beginjaren van zijn onderzoek kwamen er in de Badhuiskuil vele zeldzame plantensoorten voor. Eind jaren tachtig waren al deze soorten verdwenen en alles bijna volledig dichtgegroeid. In 1989 besloot Staatsbosbeheer de Badhuiskuil tot aan de schone zandlaag uit te graven.

Tien jaar later bezocht Westhoff de Badhuiskuil opnieuw en vond hier dezelfde zeldzame planten weer terug. Victor Westhoff overleed in 2001.

De Badhuiskuil is de historische proeftuin van de natuurontwikkeling in Nederland, waarvan Westhoff de geestelijk vader is. De Badhuiskuil is een natte duinvallei die is hersteld volgens zijn inzichten. Met een geweldig resultaat: verloren gewaande planten kwamen hier massaal terug, onder meer zeldzaamheden als oeverkruid en draadgentiaan. Dat was het grote voorbeeld voor de natuurontwikkeling die daarna in gang is gezet in de overige duinvalleien.

Op 18 maart 2005 is er bij de Badhuiskuil een standbeeldje, gemaakt door Willem van de Velde, van Westhoff geplaatst. Het beeldje is ook in zes andere natuurgebieden in Nederland te bezichtigen.

 

Inspraak plan standbeeld badhuiskuil (West aan Zee)

Gemeente Terschelling, september 2003

Burgemeester en wethouders van Terschelling maken bekend dat, ter voorbereiding omtrent vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 1 WRO, de aanvraag van staatsbosbeheer, met ingang van vrijdag 29 augustus 2003, gedurende 4 weken voor inspraak ter inzage ligt bij de balie van de Sector Grondgebied op het gemeentehuis. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een standbeeld van professor Westhoff bij het informatiepunt aan de badhuiskuil (West aan Zee, kadastraal bekend als E 1404 ).

 

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn reactie op het plan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Terschelling, postbus 14, 8880 AA TERSCHELLING WEST.

 

 

 

terug naar de homepage