West aan Zee in Terschellings perspectief

 

 

Omstreeks 850 na Chr. vestigen de eerste kolonisten zich op Wexalia.

In 1594 is de Brandaris voltooid.

In 1916 wordt het eerste badpaviljoen in West aan zee gebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

    

    

      

    

 

                   West aaan Zee strand omstreeks 1920

 

 

 

  

                                                      West Terschelling begin 20e eeuw                                                            

 

om terug te keren naar de homepage klik hier 

West aan Zee in de tijd

 

Ca 850 na Chr.: de eerste kolonisten vestigen zich op Wexalia voornamelijk op de oude duinruggen tussen Midsland, Formerum en Hoorn.

 

Ca 900 na Chr.: Eerste kerk te Seerijp gewijd aan Sint maarten

 

In 1287 en 1421 teisteren er 2 grote stormvloeden de Sint Hubertusvloed en de Sint Elisabethvloed het eiland.

 

1569 verwoestende  inval van de Watergeuzen bij Seerijp (Stryp) en Midsland

 

1594   de Brandaris voltooid

 

1596   de Terschellinger Willem Barentsz overwintert op Nova Zembla

 

1666 tijdens de 2e Engelse oorlog wordt West Terschelling gebrandschat. Van de 290 bouwwerken blijven er 30 overeind waaronder de huidige commandeurshuisjes waarin nu ’t Behouden Huys in gevestigd is.

Het Stryper Wyfke houdt de brandstichtende Engelsen tegen met haar   beschrijving van de silhouetten van de graven van het Stryper kerkhof als: “daar staan er bij honderden en liggen er bij duizenden”;

 

1826 aanleg haven van West Terschelling

  

1835 Brandaris krijgt kunstlicht met draaiende lenzen

 

1868  Het eerste cranberryplantje wordt gevonden door een biologiestudent F.Holkema in het Groenplak westelijk van de plaats waar later de cranberryschuur aan de Badweg naar Paal 8 zou komen

 

1876 herbouw van de korenmolen Jacob en Daniël in Formerum;

 

Vanaf 1883 geregelde vaart van stoomboot naar Harlingen;

 

6 oktober 1905   De Noorse bark Cyprian gestrand bij Paal 9

 

In 1907 verkrijgt Reder C.Bosman het postcontract om de verbinding Harlingen-Terschelling via Vlieland te onderhouden met de radarstoomboot “Minister Kraus”.

Rond de eeuwwisseling werd er ter hoogte van Paal 7 de eerste Reddingsbootschuur gebouwd, afgebroken in 1938.

 

Ca 1908 Oprichting NV Exploitatiemaatschappij Terschelling,

met als doel de bouw van een badplaats met allure in de duinen van Terschelling tussen de strandpalen 8 en 12. De dorpjes Midsland aan Zee en West aan Zee zijn hierdoor ontstaan. Maar het duingebied tussen beide dorpjes is nooit tot ontwikkeling gekomen.

 

1910 Eerste verharde weg van West Terschelling naar Oosterend;

Aanleg van het kolengasnet en de stromend watervoorziening op Terschelling

1912  De eerste omnibus komt op het eiland aan. De terschellinger Tram maatschappij wordt opgericht. Aaike Cupido is de eerste koetsier en wordt al gauw eigenaar.

 

1915 De Longway, de weg tussen West -Terschelling en Paal 8 gereed;

In het begin van de mobilisatie voor de 1e wereldoorlog werd ter bestrijding van de werkeloosheid een “aardenbaan” met rijwielpad aangelegd van West-Terschelling tot aan Paal 8 bij de zeereep en vervolgens doorgetrokken tot Midsland-Noord.

 

1916 Eerste Badpaviljoen op de zeereep bij Paal 8 gereed;

 

1920 Begin van het ontstaan van de Kroonpolders

De Kroonpolders zijn tussen 1920 en 1929 ontstaan in het zeegebied tussen de oude duinen van Terschelling en de zandplaat de Noordsvaarder door de aanleg van stuifdijken naar een plan van Ir. JW. Kroon van Rijkswaterstaat. De familie Kroon is de eigenaar van de Zeekraal

 

In 1923 nam Rederij Doeksen de Terschellinger Stoombootmaatschappij over.

 

1928 Aanleg van de semi-verharde badweg tussen Halfweg en West aan Zee

 

9 december 1929, het Engelse s.s.Benwyvis gestrand bij Paal 8

 

In 1931werd de eerste sleepboot “Holland” het belangrijkste passagiersschip.

 

1938  Het Badpaviljoen wordt vergroot.

 

1938 Bij Paal 8 wordt een nieuwe reddingsbootschuur gebouwd

met de gemotoriseerde strandreddingsboot Nicolaas Marius, welke in 1988 werd  vervangen door  de Barend van Spreekens. In 1990 maakte de havenreddingboot Jan van Engelenburg de strandreddingsboot overbodig. Bij station Paal 8 ligt nu een wippertoestel en een rubberboot. In 1981 verdrinkt de reserveschipper van de Nicolaas Marius bij het omslaan van de boot.

           

16 mei 1940 de eerste Duitsers zetten voet aan wal op Terschelling.

Vanuit de haven van West vielen Duitse snelboten geallieerde schepen aan op de Noordzee. Terschelling werd omgebouwd tot een stevige vesting in de Atlantic wall. Op strategische punten werden bunkers gebouwd en werden er gigantische        

luisterposten geplaatst om de bewegingen van geallieerde vliegtuigen te observeren. Maximaal waren er in de oorlogsjaren 2200 Duitse militairen op het eiland.

 

1943zoals 't eerste Sterntje Het Badpaviljoen bij Paal 8 wordt op bevel van de bezetters afgebroken.

In najaar 1942 werden een aantal gebouwen langs de kust die als oriëntatiepunt konden dienen voor geallieerde schepen en vliegtuigen afgebroken, zo ook het badhotel bij Midsland en het badpaviljoen bij Paal 8, alsmede een aantal hooggelegen zomerhuizen. Dit alles onder ernstig verzet vanuit de bevolking.

 

Op 7 oktober 1944 wist de strandreddingsboot Nicolaas Marius 9 bemanningsleden van een Amerikaanse bommenwerper bij Paal 9 te redden. Dit werd toegestaan door de Duitsers. 

 

ca 1946   Er komt een noodrestaurant bij Paal 8 “Rust een weinig en drink eens wat” van de familie Broere.

 

In 1948 ging de “Minister Kraus”naar de sloop 

 

1957 Bouw nieuwe Hotel paal 8 , eerste steen gelegd door Jan Doeken.

 

1960 Het eerste strandpaviljoen op het strand bij Paal 8

 

………. Bouw reddingbootschuur

 

……… Aanleg riolering in West aan Zee

 

1968  Aanleg van de weg door het duin van West aan Zee naar Midsland aan Zee

 

………Restauratie van Peerkule op initiatief van de bewoners van Paal 8

 

1982   Eerste Oerol voorstelling bij Paal 8

 

1990  Eén van de oudste duinmeren op Terschelling “het Waterplak” wordt weer in ere hersteld tot een echt natte duinvallei

 

1990  Europees kampioenschap strandzeilen op strand bij Paal 8

 

1994  Oprichting Vereniging Huiseigenaren bij Paal 8

 

1995 Sluiting schietterrein Noordsvaarder

 

2000  Hotel Paal 8 wordt asielzoekerscentrum

 

2004  Afbraak oude Hotel Paal 8 en start nieuwbouw huidige Hotel Paal 8

16-9-2004 Vereniging controleert het uitzetten van de horizontale maten van het hotel

 

2006 Opening van het huidige Hotel Paal 8

 

14 maart 2009   Viering van het 3e lustrum van de vereniging bij Hotel Paal 8

 

20 maart 2013   Viering van het 3e lustrum van de vereniging bij Hotel Paal 8

 

 

terug naar de Westaanzee Archief